Com parlar en públic

Preparació del tema a exposar

És fonamental portar ben preparat i estudiat el tema que exposarem, així com alguns temes perifèrics i relacionats que puguin sorgir durant el període de precs i preguntes.
Comments