Plantilla original

títol 1

Text de paràgraf curt.

Avui estan guanyant molt terreny les formes sintètiques d'expressió (suprimint l'abús de frases conjuntives, elements intercalats, adjectivacions, construccions gramaticals complexes ...) i abunda menys el llenguatge saturat, que encara que pot ser elegant i correcte, en autors novells es converteix en pedant i embullat. 1 Excepte en les narracions i descripcions, que solen caracteritzar-se per llargs blocs plens de detalls i minuciositats, res no justifica despertar el badall en els lectors d'articles científics per no haver sabut refrenar a temps la imaginació.

Mundial de 420 Open and Ladies Worlds Championship - Reial Club Nàutic de València
Paràgraf en foto. Avui estan guanyant molt terreny les formes sintètiques d'expressió (suprimint l'abús de frases conjuntives, elements intercalats, adjectivacions, construccions gramaticals complexes ...) i abunda enllaç menys el llenguatge saturat, que encara que pot ser elegant i correcte, en autors novells es converteix en pedant i embullat. 1 Excepte en les narracions i descripcions, que solen caracteritzar-se per llargs blocs plens de detalls i minuciositats, res no justifica despertar el badall en els lectors d'articles científics per no haver sabut refrenar a temps la imaginació.

llista

  • element 1
  • element 2
  • element 3

taula

capçalera 1
capçalera 2
capçalera 3
Línia 1 Columna 1
Línia 1 Columna 2 Línia 1 Columna 3
Línia 2 Columna 1 Línia 2 Columna 2 Línia 2 Columna 3


Comments