Traducció d'una pàgina des d'una plantilla

Crear una pàgina nova en Llocs web de Google des d'una plantilla i traduint-la a un altre idioma. Click aquí .

Subpages (1): Plantilla original
Comments