Pàgina web generada des de Google Docs mitjançant un servici web

Part del contingut d'esta pàgina està generada des d'un full de càlcul de Google Docs, per mitjà d'un servici web creat en Google Apps Script dins de Google Sites, de forma dinàmica en funció d'uns paràmetres facilitats a la URI d'esta mateixa pàgina.

Aquests són els paràmetres que col·locats en la URI d'esta pàgina, fan referència a un full de càlcul (idhoja) i al nom d'un rang (nombrerango) definit en aquest mateix full:

? Idhoja = 1c7vDh6r0Az8Bex82NnkeDcedvioiwPgOv-1jSysh2ts & nombrerango = Contingut

Canviant el paràmetre "nombrerango" de "Contingut" a "Contingut" i viceversa, canviarà el contingut de la pàgina.

A partir d'aquíComments