Actualitzant més de 700 pàgines en Google Apps Script

posted Jan 16, 2016, 1:32 PM by Ignacio Baixauli   [ updated Jul 7, 2016, 4:33 AM ]
Rehabi-li-tar.com , és una empresa de rehabilitació d'habitatges pero també especialitzada en eficiència energètica, energies renovables, etc. pero sobretot en una gran vocació tecnològica. Des de fa gairebé un any, tinc la gran sort de col·laborar en l'equip de Rehabi-li-tar com a coordinador de l'àrea tecnològica.

http://www.lacasaporeltejado.eu/wp-content/uploads/2013/08/Park-Hill_web.jpg Joaquim Iborra, ànima mater i gerent de Rehabi-li-tar, porta entre molts d'atres projectes, un d'especial transcendència per al sector de la rehabilitació que consisteix a unificar una base de dades de preus del sector, per al que obté dades de diferents companys de professió que col·laboren aportant dades a una base de dades comuna allotjada en diferents fulls de càlcul de Google Sheeres. Tota esta informació, en continu creixement i actualització, compon un enorme entramat de dades que, gràcies al disseny de Joaquim, cobren coherència i sentit.

La base de dades, després d'un tractament i filtrat realitzat en més d'un centenar de fulls de càlcul, és publicada a la pàgina de Rehabi-li-tar en quatre idiomes diferents.

El problema en el qual ens vam trobar era que tota esta gran informació, tot i fer servir ferramentes de Google per la seva publicació, no aconseguíem que els cercadors la indexaran i per tant era una cosa transparent per a la comunitat d'Internet, una autèntica pena que tanta feina no tingués una merescuda recompensa en forma de difusió.

Gràcies a la perfecta organització de les dades, mitjançant un script a Google Apps Script, hem aconseguit extreure la informació i substituir els fulls inserides per la mateixa informació prèvia pero en HTML, de manera que els robots de cerca puguin ara indexar aquestes dades i apareguin en els resultats de les cerques.

L'script converteix 180 fulls de càlcul en més de 700 pàgines en quatre idiomes diferents.

A continuació podem veure una d'aquestes pàgines en detalls i preus de partides d'obres .

Comments