Connexió en atres suites i aplicacions

Google Apps, a part de la potència que li permet el seu llenguatge script per connectar en atres aplicacions, també ho fa de forma estàndard en atres suites, ajudant així a obtenir el màxim partit d'inversions ja realitzades en atres llicències de programari.