MEAN Stack

El MEAN (Mongo, Express, AngularJS i NODE.JS) Stack (Pila, de munt), consisteix en un grup de quatre tecnologies basades en el llenguatge JavaScript , destinades a donar un servici web complet.

Tal com es veu en la imatge, la base de dades correspon a MongoDB ( base de dades NoSQL ), Express fa d'interlocutor entre la base de dades i AngularJS (FrontEnd) i NODE.JS de servidor web.

Cal matisar que Exprés, no necessàriament tenen per que ser el nostre interlocutor en la base de dades, ja que MongoDB o qualsevol altra base de dades pot consultar de diferents formes i fins i tot directament des de JavaScript, però Express sí que és una estupenda eina per crear la nostra pròpia API que permeti a servicis propis o de tercers consultar la nostra base de dades.

En el meu cas, jo faig servir el que he batejat com FEAN i que consisteix a substituir Mongo per Firebase .

Visita la web oficial de MEAN.io
MEAN.IO