HTML5

Wikipedia "HTML5 (HyperText Markup Language, versió 5) és la cinquena revisió important del llenguatge bàsic de la World Wide Web , HTML . HTML5 especifica dues variants de sintaxi per a HTML: un« clàssica », HTML (text / html), coneguda com HTML5, i una variant XHTML coneguda com sintaxi XHTML5 que haurà servir-se en sintaxi XML (application / xhtml + xml). 1   2 Aquesta és la primera vegada que HTML i XHTML s'han desenvolupat en paral·lel ".
Comments