JSON

Wikipedia "JSON, acrònim de JavaScript Object Notation, és un format de text lleuger per a l'intercanvi de dades. JSON és un subconjunt de la notació literal d'objectes de JavaScript encara hui, per la seva àmplia adopció com a alternativa a XML, es considera un format de llenguatge independent. "

La meua experiència en JSON és excel·lent. Poca gent parla de la velocitat de procés de dades de JSON enfront de XML, però jo ho tinc comprovat i la seva integració nativa en llenguatges basats en ECMAScript, permet una gestió ràpida de la informació que en processos complexos permet estalviar molt temps d'execució i desenvolupament .
Comments