ASP

Wikipedia "Active Server Pages (ASP), 3 també conegut com ASP clàssic, és una tecnologia de Microsoft del tipo" costat del servidor "per pàgines web generades dinàmicament , que ha estat comercialitzada com un annex a Internet Information Services (IIS)."

Encara que no han sortit noves versions des de 2002, ASP permet fer aplicacions web tan potents i funcionals com PHP o el seu descendent ASP.Net.

Amb ASP he arribat a algunes importants fites professionals com són impartir dos màsters d'aquest llenguatge a la Universitat Politècnica de València o crear la primera agència gràfica operada íntegrament des d'Internet i en ecommerce incorporat.