Bases de dades

Tan aviat com vaig començar en la programació, vaig començar a sentir passió per les bases de dades, en principi, en MSDOS o CPM es tractava més aviat de fitxers, però posteriorment vaig tenir l'oportunitat de treballar en PICK, sistema operatiu que pràcticament es podria dir que en si mateix era una base de dades relacional en llenguatges de consulta molt avançats i precursors de l'actual SQL.

Amb el temps, he anat prenent contacte en multitud de sistemes de bases de dades i llenguatges relacionats Així al bot record FoxPro, Paradox, MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle, etc.

En l'actualitat estic centrat en bases de dades NoSQL , més concretament a Firebase .
Subpages (1): Bases de dades NoSQL
Comments