emprenedor‎ > ‎contractació‎ > ‎

contractació laboral

contractació Laboral

Nou: Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral .

Contracte de treball

Tipus de contracte de treball (en procés d'actualització)

Guia de Modalitats de contractes i mesures de foment de la contractació (en procés d'actualització)

Enllaços a Punt d'Informació Administrativa del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Programa de foment de l'ocupació (en procés d'actualització)

Salari mínim interprofessional

Enllaç en el web de la Seguretat Social

Sistema de Seguretat Social

Subpages (1): Contracte de treball
Comments